OK Femax 33.80 / E7024

تماس بگیرید

الکترود با بازیابی بالا جهت جوشکاری در جوش گوشه و موقعیت افقی-عمودی با بهره وری زیاد. مناسب برای ورق های ضخیم و طول جوش های بلند. ظاهر گرده جوش مناسبی دارد و سرباره آن براحتی جدا می شود.


اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
D3.2

برای قیمت تماس بگیرید

D4

برای قیمت تماس بگیرید