OK Autrod 12.22 / EM12K

تماس بگیرید

OK Autrod 12.22 سیم جوش غیر آلیاژی با روکش مس جهت جوشکاری زیرپودری می باشد. در ترکیب با بیشتر پودر ها مناسب است. مقدار Si در آن بخصوص در پودرهای خنثی (مانند OK Flux 10.62 ) به منظور افزایش سیالیت در حوضچه مذاب، زیاد شده است. برای فولادهای ساختمانی، فولادهای بکار رفته در کشتی سازی، فولادهای مخازن تحت فشار و فولادهای ریزدانه و غیره کاربرد دارد.


اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
D2

وزن کمترین بسته 30 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

D2.4

وزن کمترین بسته 30 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

D3.2

وزن کمترین بسته 30 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

D4

وزن کمترین بسته 30 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی

ساده کربنی

کشور سازنده

سوئد