OK 76.26 / E9018-B3

تماس بگیرید

الکترود کم هیدروژن جهت جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش از نوع %1 مولیبدن و 2.3 کروم، همانند SA-387 گرید 22/A و 335 گرید p22 و یا مشابه آن بکار می رود، فلز جوش آن ناخالصی بسیار کمی دارد که در ملزومات سرد کردن مرحله ای مشخص شده است.


اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
D2.5

برای قیمت تماس بگیرید

D3.2

برای قیمت تماس بگیرید

D4

برای قیمت تماس بگیرید