Metrode Superoot 316L/R 316LT1-5

تماس بگیرید

این فیلر توپودری از یک غلاف بدون درز از جنس استینلس استیل آستنیتی درست شده است که نتیجه آن سیم و فلاکس با مقاومت به رطوبت بالا است. این فیلر به طور مخصوص برای موقعیت هایی که اجرای پاس ریشه با تکنیک back-purge امکان پذیر نیست و همچنین جایی که اجرای تکنیک back-purge صرفه اقتصادی ندارد، طراحی شده است.

معرفی اجمالی محصول