FOX 20 MVW/E CrMoW V

تماس بگیرید

الکترود با پوشش قلیایی و مفتول آلیاژی که برای کاربرد در موقعیت هایی با مقاومت خزشی بالا، فولادهای کوینچ و تمپر شده 12% کروم بکار رفته در ساختار بویلرها و همچنین صنایع شیمیایی می باشد. مناسب برای شرایطی که به مدت طولانی تا دمای 650 درجه حرارت می بیند. استحکام خزشی بالا و چقرمگی بسیار خوب در شرایط طولانی تنشی دارد. مقدار جذب هیدروژن آن در کمترین میزان می باشد. در تمایم حالات به جز عمودی سرپایین قابلیت جوشکاری دارد. فلز جوش آن می تواند تحت عملیات حرارتی قرار بگیرد. راندمان رسوب فلز جوش آن حدود %115 است.

معرفی اجمالی محصول