FILARC 75S / E8018-C1

تماس بگیرید

از این الکترود آزمون CTOD گرفته شده است، جوشکاری فولادهای 50D بوسیله این الکترود در عملیات فراساحلی و در تمامی حالات 115 درصد بازیابی دارد. آلیاژ آن دارای %2.5 نیکل است. در دمای 60- درجه سانتیگراد چقرمگی CVN مناسبی دارد. در موقعیت های AW و SR آزمون CTOD انجام گرفته است. جوشکاری با طول قوس کوتاه و در صورت امکان حرکت دست به صورت بافت انجام گیرد. جریان انتخابی +DC است و برای پاس ریشه -DC استفاده شود.


اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
D3.2

برای قیمت تماس بگیرید

D4

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی

کم آلیاژ