E7010-G / oerlikon

تماس بگیرید

الکترود با پوشش سلولزی برند Oerlikon برای جوشکاری درزهای دور خطوط لوله استفاده می شود. این الکترود را با تکنیک عمودی سرازیر جوشکاری میکنند. این الکترود برای پاس های ریشه، پرکن و پاس نهایی استفاده می شود.

معرفی اجمالی محصول