A 6170 Co/E NiCrCoMo-1/Alloy 617

تماس بگیرید

فلز جوش آن مقاومت به ترک گرم بالایی دارد. برای عملیات هایی تا دمای 1100 درجه سانتیگراد استفاده می شود. منطقه جوش باید تمیز باشد. حرارت ورودی باید در کمترین میزان ممکن باشد و دمای بین پاسی باید حداکثر 150 درجه سانتیگراد باشد.

معرفی اجمالی محصول