RW 347Si /ER 347Si زیرپودری

تماس بگیرید

سیم جوش کروم-نیکلی، مقاوم به خوردگی برای جوشکاری آلیاژهای کروم-نیکل از نوع %18 کروم – %8 نیکل است. مقاومت به خوردگی بالایی دارد. آلیاژ آن جهت بهبود مقاوت به خوردگی مرزدانه ای فلز جوش، با نایوبیوم پایدار شده است. مقادیر بالای سیلیسیوم خواص حوشکاری از جمله ترکنندگی فلز جوش را بهبود بخشیده است. به دلیل وجود نایوبیوم، این سیم جوش برای کاربردهای دما بالا نیز پیشنهاد می گردد.